Фива Штип - 20 години доверба

Докажано најдобри

За Нас

Основна дејност на ФИВА Дооел – Штип е царинско застапување при постапка на увоз и извоз на стока во и од територијата на Р.Македонија. Друштвото за трговија и шпедиција ФИВА ДООЕЛ е основано во 1993 година. Друштвото е во приватна сопственост чија основна дејност е посредување

ПОВЕЌЕ ИНФО

Софтвер ДЕЛФИН II

ФИВА Дооел со тим на стручни програмери има изготвено софтвер за привремен увоз за облагородување ДЕЛФИН II.

ПОВЕЌЕ ИНФО

ФИВА ДООЕЛ поседува Одобрение за локално царинење при извоз во секое време 24/7